เนื้อเพลงยอดฮิต รักควรมีสองคน

โดย: พร & เนย [IP: 171.100.219.xxx]
เมื่อ: 2021-08-22 22:21:28
เนื้อเพลง รักควรมีสองคน

พร จันทพร, เนย ภัสวรรณเธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก

ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน

เธอ คือจั่งหน้าด้าน

หน้าทน แอบแชต แอบคอล ขอเบิ่งอีหยังกันตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ

ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น

แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด

อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน

แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใด๋แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกอยู่เบาะ

บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้วความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น

เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

แล้วสิให้เฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจ มันฮัก

ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ

ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก

กะอย่าขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั้นตบมือข้างเดียวสิดังติ้ ถ้าแฟนเธอบ่มีใจ

ถ้าฉันเล่น เขาปฏิเสธไป กะจบส่ำนั้น

แต่นี่เขาบอกว่าเขา โสด

อยู่ในโหมดแฟนตาย ไปหลายวัน

แล้วเธอ สิให้ฉัน เฮ็ดจั่งใด๋แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิเลิกอยู่เบาะ

บ่ เฮาเลิกบ่ได้ กะคนมีฮักหมดใจไปแล้วความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น

เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

แล้วสิให้เฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจ มันฮัก

ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ

ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหัก

กะอย่าขอแค่ฉันได้ฮัก บ่แคร์อีหยังทั้งนั้นความฮักมันควรสิมีสองคนท่อนั่น

เธอกับเขาสิฮักกัน ฉันยอมบ่ได้

แล้วสิให้เฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจ มันฮัก

ศีลข้อสาม เคยท่องอยู่เบาะ

ละอายใจบ่ ที่เฮ็ดให้เขาแตกหักกะอย่า ขอแค่ฉันได้ฮัก

บ่แคร์อีหยังทั้งนั่น

แต่ฉันบ่ให้ฮัก แต่ฉันสิฮัก

.. cr เนื้อเพลง

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 187,271