เก้าอี้บาร์ สตูล

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่  0926757007  โทร 024082548 แฟกซ์  024082548

เมลมาที่ thai4082@gmail.com

ไลน์ ID 0926757007

 

 

เก้าอี้บาร์DDT 158  ราคา 750 บาท

ขนาด  : 33(ก.)x33(ย.)x62(ส.) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT
4 RAYS LEG
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

เก้าอี้บาร์DDT 158  ราคา 690 บาท

ขนาด  : 33(ก.)x33(ย.)x49(ส.) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT
4 RAYS LEG
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

 

เก้าอี้บาร์ DT 160 ราคา 980 บาท

ขนาด  : 45(ก.)x45(ย.)x60(ส.) CM.
WOODEN SEAT
SPIDER LEG / FEETREST RING
BLACK POWDER COATED BODY
LEVEL ADJUSTABLE

 

เก้าอี้บาร์ DT 155 ราคา 1190 บาท

DIMENSION: 41(W)x47(D)x94.5(H) CM.
LEATHEROID CUSHION SEAT&BACKREST
4 RAYS LEG / FEETREST RING
BLACK POWDER COATED BODY

 

 

Visitors: 153,684