โต๊ะไม้มะค่า โต๊ะไม้ประดู่ โต๊ะไม้สักประสาน

โรงงานผลิตโต๊ะไม้มะค่า โต๊ะไม้ประดู่ โต๊ะไม้พะยูง โต๊ะไม้ขนุน ลดราคา 

ติดต่อสั่งซื้อได้ที่  0926757007  โทร 024082548 แฟกซ์  024082548

เมลมาที่ thai4082@gmail.com

ไลน์ ID 0926757007

 

 โต๊ะไม้ประดู่/ไม้ขนุนเสริมดวงเสริมโชค

ขนาด ก60*ย150*ส75 ซม. ราคาตัวละ 15,000 บาท

ขนาด ก60*ย180*ส75 ซม. ราคาตัวละ 19,000 บาท

 

 

โต๊ะพร้อมม้านั่งไม้ประดู่

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด 60*120*75 ซม.

ม้านั่งไม้ประดู่ ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคาชุดละ 7,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่ ขนาด 80*120*75 ซม.

ม้านั่งไม้ประดู่ ขนาด 30*120*45 ซม.

ราคาชุดละ 8,900 บาท

 

 

โต๊ะไม้ยางประสานขาไม้ IWV

IWV 812 ขนาด 80*120*75 ซม. ราคาตัวละ 6,900 บาท

IWV 815 ขนาด 80*150*75 ซม. ราคาตัวละ 7,900 บาท

 

 

 

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก60*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 15,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่/ไม้ขนุน ขนาด ก60*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 15,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 21,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก60*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 21,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก80*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 20,900 บาท

โต๊ะไม้ประดู่/ไม้ขนุน ขนาด ก80*ย120*ส75 ซม. ราคาตัวละ 20,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก80*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 25,900 บาท

โต๊ะไม้มะค่า/ไม้ขนุน ขนาด ก80*ย200*ส75 ซม. ราคาตัวละ 25,900 บาท

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 153,684